Stulatkowie w Województwie Małopolskim

Przybywa stulatków. W naszym regionie jest ich 26

Przybywa stulatków. W naszym regionie jest ich 26

 

W Polsce obserwujemy zjawisko starzenia się społeczeństwa. Polega ono na zmniejszającej się dzietności oraz wydłużaniu się trwania życia. W efekcie rośnie udział populacji w wieku poprodukcyjnym, a maleje udział populacji w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym. Cały czas zwiększa się liczba osób, które ukończyły 100 lat. W regionie tarnowskim mamy 26 osób, które mają sto i więcej lat. Najstarsza osoba w naszym regionie ma 106 lat.

Zgodnie z prognozą demograficzną przygotowaną przez Ministerstwo Finansów dla potrzeb długoterminowych założeń makroekonomicznych liczebność całej populacji Polski spada z 38,5 mln w 2018 r. do 34,6 mln w 2060 r. i do 31,3 mln w 2080 r. Populacja osób w wieku poprodukcyjnym (mężczyźni w wieku 65 lat i więcej oraz kobiety w wieku 60 lat i więcej) rośnie do 2056 r., osiągając poziom 12,7 mln, tzn. o 4,4 mln osób wyższy niż w 2018 r. (wzrost o blisko 54%).

Przez cały okres prognozy rośnie natomiast liczba osób w wieku 100 lat i więcej. W 2040 r. będzie ich 20,4 tys., w 2060 r. – 66,8 tys., a w 2080 r. – już 124,2 tys. W grudniu 2018 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił 1,9 tys. świadczeń honorowych z tytułu ukończenia 100 lat. Wśród 100-latków pobierających świadczenie w ZUS zdecydowanie przeważają kobiety – stanowią 85% populacji. Najstarsza ma 112 lat.

Małopolskie oddziały ZUS wypłacają takie świadczenie 180 osobom. Najstarsze z tych osób (trzy kobiety) mają po 108 lat. Najstarszy mężczyzna w Małopolsce, pobierający świadczenie honorowe, ma 107 lat.

Osobom, które pobierają świadczenie emerytalne lub rentowe z ZUS, świadczenie honorowe przyznawane jest z urzędu, dożywotnio, przez prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z chwilą ukończenia stu lat. Nie muszą składać w tej sprawie żadnego wniosku. Wniosek o przyznanie świadczenia honorowego jest konieczny w sytuacji, gdy zainteresowana osoba skończyła sto lat i dotychczas nie pobierała żadnego świadczenia z Zakładu. Taki wniosek można złożyć w najbliższej placówce ZUS.

Wysokość świadczenia honorowego równa jest kwocie bazowej używanej do obliczania emerytur i rent. Kwota ta ustalana jest corocznie od 1 marca. Jest to 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonego składki na ubezpieczenie społeczne w poprzednim roku kalendarzowym. Od marca 2019 r. wynosi 4 003,88 zł.

Liczba osób pobierających świadczenie honorowe z ZUSWiek najstarszej osoby pobierającej świadczenie honorowe
Odział ZUS w Krakowie99108
Oddział ZUS w Nowym Sączu32108
Oddział ZUS w Chrzanowie23108
Oddział ZUS w Tarnowie26106

Przybywa stulatków, również w powiecie wadowickim

Również w powiecie wadowickim nie brakuje 100-latków/zdjęcie: Urząd Miejski w Wadowicach.

W Polsce obserwujemy zjawisko starzenia się społeczeństwa: zmniejszającej się dzietności oraz wydłużaniu się trwania życia. W efekcie rośnie udział populacji w wieku poprodukcyjnym, a maleje udział populacji w wieku produkcyjnym. Cały czas zwiększa się liczba osób, które ukończyły 100 lat.

Zgodnie z prognozą demograficzną przygotowaną przez Ministerstwo Finansów dla potrzeb długoterminowych założeń makroekonomicznych liczebność całej populacji Polski spada z 38,5 mln w 2018 r. do 34,6 mln w 2060 r. i do 31,3 mln w 2080 r. Populacja osób w wieku poprodukcyjnym (mężczyźni w wieku 65 lat i więcej oraz kobiety w wieku 60 lat i więcej) rośnie do 2056 r., osiągając poziom 12,7 mln, tzn. o 4,4 mln osób wyższy niż w 2018 r. (wzrost o blisko 54%).

Przez cały okres prognozy rośnie natomiast liczba osób w wieku 100 lat i więcej. W 2040 r. będzie ich 20,4 tys., w 2060 r. – 66,8 tys., a w 2080 r. – już 124,2 tys. W grudniu 2018 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił 1,9 tys. świadczeń honorowych z tytułu ukończenia 100 lat. Wśród 100-latków pobierających świadczenie w ZUS zdecydowanie przeważają kobiety – stanowią 85% populacji. Najstarsza ma 112 lat.

Małopolskie oddziały ZUS wypłacają takie świadczenie 180 osobom. Najstarsze z tych osób (trzy kobiety) mają po 108 lat. Najstarszy mężczyzna w Małopolsce, pobierający świadczenie honorowe, ma 107 lat.  W Oddziale ZUS w Chrzanowie, pod który podlega również powiat wadowicki, zarejestrowanych są 23 osoby powyżej 100 lat. Najstarsza z nich ma 108 lat.

Osobom, które pobierają świadczenie emerytalne lub rentowe z ZUS, świadczenie honorowe przyznawane jest z urzędu, dożywotnio, przez prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z chwilą ukończenia stu lat. Nie muszą składać w tej sprawie żadnego wniosku. Wniosek o przyznanie świadczenia honorowego jest konieczny w sytuacji, gdy zainteresowana osoba skończyła sto lat i dotychczas nie pobierała żadnego świadczenia z Zakładu. Taki wniosek można złożyć w najbliższej placówce ZUS.

Wysokość świadczenia honorowego równa jest kwocie bazowej używanej do obliczania emerytur i rent. Kwota ta ustalana jest corocznie od 1 marca. Jest to 100%. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonego składki na ubezpieczenie społeczne w poprzednim roku kalendarzowym. Od marca 2019 r. wynosi 4 003,88 zł.https://gazetakrakowska.pl/w-malopolsce-mamy-juz-180-stulatkow-bedzie-ich-wiecej/ar/c1-14140937

W Małopolsce mamy już 180 stulatków. Będzie ich więcej

MARCIN BANASIK18 majaZaktualizowano 2 dni temu, 09:03

Anna Kaczmarz / Dziennik Polski / Polska Press

ZOBACZ GALERIĘ(4 ZDJĘCIA)

Najwięcej stulatków żyje w Krakowie (99). Długo żyje się również na Nowosądecczy­źnie (32 osoby) i w regionie tarnowskim (26).

Zgodnie z prognozą demograficzną przygotowaną przez Ministerstwo Finansów liczba ludności w Polsce będzie spadała z 38,5 mln w 2018 r. do 34,6 mln w 2060 r. i do 31,3 mln w 2080 r.
Prognozowany spadek liczby mieszkańców naszego kraju związany jest ze spadającą z roku na rok liczba urodzeń.
Z drugiej strony przybywa osób, które dożywają sędziwego wieku. Według prognoz ministerstwa w 2040 r. będzie 20,4 tys. stulatków, w 2060 r. – 66,8 tys., a w 2080 r. – już 124,2 tys.

Dr Jolanta Perek-Białas, socjolog z UJ przypomina, że coraz więcej osób dożywa stu lat m.in. dlatego, iż zmienił się tryb życia. – Ludzie częściej niż dawniej uprawiają sporty, zdrowo się odżywiają. To powoduje, że wiek stu lat jest w zasięgu coraz większego kręgu osób – mówi dr Jolanta Perek-Białas.

Opłacalna długowieczność
Okazuje się, że przeżycie stu wiosen jest wyczynem godnym nie tylko podziwu. Jest to też dość opłacalne.
W grudniu 2018 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił 1,9 tys. świadczeń honorowych z tytułu ukończenia 100 lat. Wśród 100-latków pobierających świadczenie w ZUS zdecydowanie przeważają kobiety – stanowią 85 proc. Najstarsza ma 112 lat. Świadczenie wynosi ponad 3200 zł miesięcznie.

Małopolskie oddziały ZUS wypłacają takie świadczenie 180 osobom. Najstarsze z nich (trzy kobiety) mają po 108 lat. Najstarszy mężczyzna w Małopolsce, pobierający świadczenie honorowe, ma 107 lat. Henryk Kozubski z Wieliczki własny i wyjątkowo skuteczny sposób na długowieczność odkrył dopiero po przejściu na emeryturę. Wolny od zawodowych zobowiązań, nie chciał bezczynnie siedzieć w domu. Od dziecka wychowywany był w miłości do sztuki, postanowił więc wrócić do tego, co w młodości sprawiało mu radość. 107-latek maluje do dziś. Sędziwy artysta ma na koncie ponad 60 wystaw i 300 obrazów.
– Ci, którzy tworzą, są wiecznie młodzi – tłumaczy Henryk Kozubski.

Świadczenie honorowe
Osobom, które pobierają świadczenie emerytalne lub rentowe z ZUS, świadczenie honorowe przyznawane jest z urzędu, dożywotnio, przez prezesa ZUS, z chwilą ukończenia stu lat.
– Nie muszą składać w tej sprawie żadnego wniosku. Wniosek o przyznanie świadczenia honorowego jest konieczny w sytuacji, gdy zainteresowana osoba skończyła sto lat i dotychczas nie pobierała żadnego świadczenia z Zakładu. Taki wniosek można złożyć w najbliższej placówce ZUS – mówi Anna Szaniawska, rzecznik prasowy ZUS w Małopolsce.

W tym roku już 10 krakowian obchodziło swoje setne urodziny. To okazja, by w domu solenizanta pojawił się przedstawiciel prezydenta Krakowa z kwiatami i okolicznościowym upominkiem. Spotkania w rodzinnym gronie, których termin jest ustalany z wyprzedzeniem w porozumieniu z jubilatem lub rodziną, są zwykle dobrą okazją do pytań o receptę na długie życie. Krakowscy stulatkowie są zgodni: to praca, poczucie humoru, umiarkowanie w jedzeniu oraz dobroć dla człowieka.