Stulatkowie w Województwie Podkarpackim

Artykuł (www.resinet.pl)

Więcej osób starszych na Podkarpaciu. Rekordowa liczba stulatków

Dodano: 06.05.2020

fot. Pixabay

PODKARPACIE. O 2,7% wzrosła liczba osób w wieku poprodukcyjnym na Podkarpaciu w 2019 roku. Z kolei liczba osób w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym zmniejszyła się.

Jeszcze kilka lat temu w województwie podkarpackim osób w wieku do 17 lat było więcej niż osób starszych. Obecnie jest odwrotnie, wzrasta liczba osób w wieku poprodukcyjnym (60 lat i więcej kobiety i 65 lat i więcej mężczyźni), a maleje liczba osób w wieku produkcyjnym (18-59 lat kobiety i 18-64 lata mężczyźni)  i przedprodukcyjnym (0-17 lat). W skali kraju, nie jesteśmy jednak odosobnionym przypadkiem, jest to tendencja ogólnokrajowa.

Na Podkarpaciu na koniec 2019 roku było 386,3 tys. osób w wieku przedprodukcyjnym, tj. o 1091 mniej niż rok wcześniej. Liczba osób w wieku produkcyjnym wyniosła 1,3 mln, tj. o 12,2 tys. mniej niż w 2018 r., natomiast osób w wieku poprodukcyjnym było 433,7 tys. , czyli o 11,4 tys. więcej w porównaniu z końcem 2018 roku. Warto dodać, że liczba stulatków po raz pierwszy przekroczyła dwieście osób (225).

Jak informuje Urząd Statystyczny w Rzeszowie „jeszcze na koniec 2015 roku osób w wieku przedprodukcyjnym było o 7,0 tys. więcej niż osób w wieku poprodukcyjnym. Cztery lata później liczba osób starszych przerosła o 47,4 tys. liczbę osób młodych”.