Stulatkowie wg ZUS – Podkarpackie

Na Podkarpaciu mieszka niemal stu 100-latków! Najstarszym mężczyzną jest 109-latek, najstarszą kobietą 106-latka!

https://echodnia.eu/podkarpackie/na-podkarpaciu-mieszka-niemal-stu-100latkow-najstarszym-mezczyzna-jest-109latek-najstarsza-kobieta-106latka/ar/c1-14828284

99 osób na Podkarpaciu pobiera z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych świadczenie honorowe z tytułu ukończenia 100 lat. Obecnie przyznawane świadczenie wynosi blisko 4300 złotych brutto.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca na Podkarpaciu 99 świadczeń honorowych: Oddział ZUS w Rzeszowie – 64 świadczenia, najstarszym świadczeniobiorcą jest kobieta w wieku 106 lat z Rzeszowa, (na dzień 14.05.2019 – wypłacano świadczenie 55 osobom); Oddział ZUS w Jaśle – 35 świadczeń, najstarszy świadczeniobiorca: mężczyzna urodzony w 1911 roku (powiat krośnieński). Na dzień 14.05.2019 – wypłacano świadczenie 28 osobom.

– Seniorzy, którzy ukończyli sto lat i otrzymują z ZUS emeryturę lub rentę – świadczenie honorowe otrzymują z urzędu, bez składania dodatkowych wniosków. Jest ono wypłacane dożywotnio i stanowi comiesięczny dodatek do emerytury – mówi Wojciech Dyląg, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS w województwie podkarpackim. – Świadczenie dostają także ci, którzy nie przepracowali ani jednego dnia i nie pobierają ani emerytury, ani renty. W przypadku osób niepobierających świadczenia emerytalno-rentowego, świadczenie honorowe przyznawane jest wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej lub jego pełnomocnika złożony w najbliższej placówce ZUS, z dołączonym do niego dokumentem, potwierdzającym datę urodzenia.

Świadczenie honorowe przysługuje osobom, które ukończyły 100 lat i jest wypłacane co miesiąc. Kwota bazowa dla nowych świadczeniobiorców jest ustalana corocznie i obowiązuje od dnia 1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku. Świadczenie co roku jest wyższe i dlatego stulatkowie otrzymują świadczenia honorowe w różnych kwotach. Dla osób, które ukończyły wiek 100 lat po 29.02.2020 roku przyznawane świadczenie wynosi 4294,67 zł brutto.