Stulatkowie wg ZUS i KRUS – Świętokrzyskie

https://echodnia.eu/swietokrzyskie/swietokrzyscy-stulatkowie-jest-ich-obecnie-104-kim-sa-gdzie-mieszkaja-raport/ga/c1-14765544/zd/42165138

ŚWIĘTOKRZYSCY STULATKOWIE – JEST ICH OBECNIE 104. KIM SĄ, GDZIE MIESZKAJĄ (RAPORT)

Dokładnie 104 osoby mające 100 i więcej lat żyją obecnie na terenie województwa świętokrzyskiego. 55 mieszka na wsi i jest pod opieką Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 49 mieszka w miastach i widnieje w rejestrach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jeśli chodzi o 100-latków z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to w gronie 49 jest aż 40 kobiet i tylko 9 mężczyzn. Najstarsze są trzy 106-latki, panie urodzone w 1914 roku! Podobnie wygląda sytuacja u podopiecznych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ale najstarszym podopiecznym jest… mężczyzna – pan Leon Kaleta z gminy Imielno w powiecie jędrzejowskim – ma 108 lat! Jest najstarszą żyjącą osobą w Świętokrzyskiem.