Stulatkowie wg ZUS – Podlaskie

http://www.bialystokonline.pl/swiadczenie-honorowe-mozna-zyskac-ponad-4-tys-zlotych,artykul,116566,10,1.html

Świadczenie honorowe. Można zyskać ponad 4 tys. złotych

2020.02.25 07:33

83 osoby z województwa podlaskiego pobierają świadczenie honorowe z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jest ono przyznawane seniorom, którzy ukończyli 100 lat. Od marca jego kwota będzie wyższa i wyniesie 4 294,67 zł brutto.

Świadczenie honorowe. Można zyskać ponad 4 tys. złotych

Fot: pixabay.com

Świadczenie honorowe będzie wyższe

Zakład Ubezpieczeń Społecznych regularnie wypłaca świadczenie honorowe osobom, które ukończyły 100 lat. Okazuje się, że w tym roku jego kwota będzie inna. Dobrą wiadomością jest to, że wzrośnie ona niemal o 300 zł.

– Świadczenie honorowe przysługuje osobom, które ukończyły 100 lat. Jest dożywotnie i wypłacane co miesiąc wraz z pobieraną emeryturą, rentą lub samodzielnie. Wysokość świadczenia zależy od wysokości kwoty bazowej obowiązującej w dniu setnych urodzin. Ta kwota zmienia się zawsze wraz z waloryzacją 1 marca każdego roku – informuje Katarzyna Krupicka, rzecznik regionalny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych województwa podlaskiego.

Aktualnie kwota bazowa wynosi 4 003,88 zł brutto, a od 1 marca 2020 roku będzie większa i wzrośnie dokładnie do 4 294,67 zł brutto.

– Raz przyznaną kwotę stulatkowie dostają co miesiąc do końca swojego życia. Dla osób, które obchodzą swoje setne urodziny w marcu, świadczenie honorowe będzie wypłacane w nowej, wyższej już kwocie – dodaje Katarzyna Krupicka.

Trzeba jednak pamiętać, że od świadczenia honorowego jest potrącany zarówno podatek, jak i składka zdrowotna.

Ile osób może liczyć na wypłatę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?

W województwie podlaskim Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenie honorowe 83 osobom w wieku minimum 100 lat. Jak wynika z danych Oddziału ZUS w Białymstoku, najstarsza stulatka z naszego regionu, otrzymująca dodatek, urodziła się w 1911 roku, co oznacza, że w tym roku kończy już 109 lat. Kobieta mieszka w powiecie augustowskim.

Osoby, które otrzymują emeryturę lub rentę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie muszą składać żadnego wniosku, żeby dostać dodatkowo świadczenie honorowe. W ich przypadku Zakład sam załatwia formalności. Pozostałe osoby powinny złożyć wniosek wraz z dokumentem potwierdzającym datę urodzenia.

Oprócz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wypłaty dla swoich emerytów i rencistów realizują także Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i resortowe zakłady emerytalne: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Obrony Narodowej.

Przypominamy również o podwyżkach, jakie czekają na emerytów i rencistów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1 marca zawsze przeprowadza waloryzację świadczeń, dzięki czemu wzrosną świadczenia wypłacane przez Zakład. Dodatkowo wzrosną także kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń. Przykładowo minimalna emerytura wyniesie wówczas 1200 zł brutto, co oznacza podwyżkę dokładnie o 100 zł. O szczegółach pisaliśmy tutaj: Podwyżki dla emerytów i rencistów. Od 1 marca. Obie decyzje wszystkie osoby otrzymają w jednym liście – więcej: Czekasz na list z ZUS-u? Nie tak szybko!.