Stulatkowie w Województwie Podlaskim wg ZUS

3700 zł – tyle ZUS wypłaca stulatkom. Najstarsza mieszkanka Podlaskiego pobiera to świadczenie już 9 lat

3,7 tys. zł brutto – tyle co miesiąc otrzymuje osoba, która skończy 100 lat. Najstarsza z osób w województwie podlaskim pobiera go już dziewiąty rok.

Gdy senior ukończy w tym roku 100 lat, może liczyć na dodatek w wysokości ponad 3,7 tys. zł. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje taki dodatek od 1972 roku. Jest to świadczenie należne wszystkim bez względu na staż pracy czy pobieraną emeryturę lub rentę. Oznacza to, że jedynym warunkiem, który musi być spełniony jest ukończenie 100 lat życia. Świadczenie wypłacane jest co miesiąc i stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Aby otrzymać dodatkową kwotę pieniędzy do już pobieranego świadczenia nie potrzebna jest żadna wizyta w ZUS, składanie wniosku ani załatwianie innych zbędnych formalności.

Gdy 100-latek nigdy nie pracował

Wypłata świadczenia honorowego należy się także tym, którzy nie przepracowali w swoim życiu ani jednego dnia i nie otrzymywali emerytury, ani renty. Takie osoby, które nigdy nie były zatrudnione, muszą złożyć wniosek z dokumentem potwierdzającym datę urodzenia. Gdy ukończą 100 lat należy się im świadczenie, które w tym roku wynoszą 3731,13 zł brutto. Wysokość tego świadczenia jest równa kwocie bazowej obowiązującej w dniu ukończenia 100 lat. Kwota bazowa jest ustalana corocznie dla nowych świadczeniobiorców i obowiązuje od dnia 1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku. Stulatkowie i starsi otrzymują więc co miesiąc z tytułu wieku dodatek w różnych wysokościach, gdyż nie podlega on waloryzacji. 

100-latki w kraju i regionie

Polacy żyją coraz dłużej i z roku na rok liczba osób przekracza okrągłą granicę stu lat rośnie. Aktualnie to prawie 2 tysiące osób. W województwie podlaskim ZUS wypłaca dodatek honorowy 55 osobom w wieku stu i więcej lat. W ubiegłym roku takich sędziwych nestorów było 54. Pracownicy ZUS za zgodą jubilatów lub ich bliskich składają wizyty stulatkom w domach i wręczają im list gratulacyjny od prezesa ZUS-u.

Obecnie najstarszą dostojną rencistką jest pani, która w tym roku ukończy 109 lat. Świadczenie honorowe wraz z rentą rodzinną wypłaca jej Oddział ZUS w Białymstoku.

Artykuł