Tekla Juniewicz rekordzistką długowieczności Polski

Informuję, że pani Tekla Juniewicz z Gliwic (ur. 10.06.1906), pochodząca ze Lwowszczyzny Najstarsza Polka, w dniu dzisiejszym ustanowiła nowy rekord długowieczności Polski. Do dnia 23.04.2018 rekordzistką kraju była Wanda Wierzchleyska z Warszawy (3.03.1900 – 14.01.2012), pochodząca ze Lwowa, która osiągnęła wiek 111 lat, 317 dni.

Tekla Juniewicz urodziła się 10 czerwca 1906 w Krupsku (obecnie Ukraina). Jej ojciec pracował u hrabiego Lanckorońskiego. Wychowała się u sióstr Szarytek w Przeworsku. Wyszła za mąż za Jana Juniewicz w 1927 roku i przeprowadziła się do Borysławia, gdzie jej mąż podjął pracę w kopalni wosku ziemnego. Państwo Juniewicz dochowali się dwóch córek: Janiny i Urszuli. W listopadzie 1945 r., podczas repatriacji, wraz z mężem i córkami opuściła Kresy. Juniewiczowie planowali przenieść się do Wałbrzycha, jednak za namową znajomych z którymi podróżowali wysiedli, gdy pociąg zatrzymał się w Gliwicach. 20 lipca 2017 roku po śmierci Jadwigi Szubartowicz (1905-2017) z Lublina została Najstarszą Polką.

Poprzednia rekordzistka, Wanda Wierzchleyska, urodziła się 3 marca 1900 we Lwowie w rodzinie lekarza, prof.  Eugeniusza i Ludwiki Wajgiel. Była absolwentką Wydziału Rolnego Politechniki Lwowskiej. Wyszła za mąż za inżyniera Klemensa Wierzchleyskiego h. Berszten II (1902–1944). Mieli dwie córki: Ewę (ur. 1934), żonę matematyka, prof. Zbigniewa Semadeniego (ur. 1934) i Izabellę (ur. 1938) 3 sierpnia 1944, na początku powstania warszawskiego jej ojciec i mąż zostali rozstrzelani przez Niemców. Po wojnie przez 16 lat pracowała w laboratorium papierni w Myszkowie. 3 stycznia 2010 po śmierci Michaliny Wasilewskiej (1898–2010) z Warszawy została najstarszą Polką. Zmarła dwa lata później, 14 stycznia 2012 w Warszawie. Została pochowana 18 stycznia tegoż roku na Cmentarzu ewangelicko-reformowanym w Warszawie.