Marian Wojewódzki, 105. urodziny

Dnia 17 września 2017 r. Pan Marian Wojewódzki z Broszkowa skończył 105 lat i jest najstarszym mieszkańcem 
naszej Gminy.
Z tej okazji jubilata odwiedzili przedstawiciele Rady Gminy Pani Teresa Bruśniak i Pan Tomasz Świnarski, 
ks. Proboszcz Marek Antonowicz, Wójt Gminy Kotuń Pan Grzegorz Góral i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
Pani Joanna Jędrzejewska. Sołtys wsi Broszków Pan Grzegorz Olszewski także przekazał kwiaty i życzenia.
Pan Marian z uśmiechem na ustach wspominał swoje życie. Czasy II wojny światowej i powojenne najbardziej 
utkwiły mu w pamięci. Życie Pana Mariana było pełne pracy i wyrzeczeń. Wychował 3 dzieci, doczekał się 7 wnuków 
i 11 prawnuków. Wszyscy otaczają go opieką i szacunkiem. 
Wspólnie z dziećmi Jubilata życzymy 200 lat!

Artykuł (kotun.pl)