Stanisław Dudek (1910-2016)

Pan Stanisław Dudek urodził się w Humniskach i z miejscowością tą był związany przez całe życie, z przerwą na służbę wojskową w 11. Pułku Artylerii Polowej w Stanisławowie. Podczas Kampanii Wrześniowej, dostał się do niewoli, z której jednak udało mu się zbiec. Po wojnie do przejścia na emeryturę pracował w przedsiębiorstwie naftowym i gazowniczym. Według rodziny, długowieczność zawdzięczał dobremu odżywaniu się, aktywnemu trybowi życia, ruchowi, spacerom i ciągłemu zajęciu. Był najstarszym mężczyzną w Województwie Podkarpackim i trzecim najstarszym w Polsce.