Stulatkowie w Województwie Zachodniopomorskim

https://24kurier.pl/aktualnosci/wiadomosci/swiadczenie-honorowe-dla-seniorow-wystarczy-dozyc-setki/

Świadczenie honorowe dla seniorów. Wystarczy dożyć setki

Data publikacji: 2019-05-26 15:55
Ostatnia aktualizacja: 2019-05-26 23:15

Sto osiem lat ma najstarsza szczecinianka, której ZUS, z racji wieku, wypłaca co miesiąc tzw. świadczenie honorowe w wysokości 4 tys. złotych brutto. Najstarsza Polka, otrzymująca taki dodatek do emerytury, ma sto jedenaście lat i mieszka w województwie śląskim. W całym kraju otrzymuje go 1,9 tys. osób.

Takie świadczenie honorowe jest wypłacane przez ZUS każdemu emerytowi, który ukończył sto lat. Trafia do niego co miesiąc, do końca życia. W naszym województwie otrzymuje je 88 mieszkańców. W Szczecinie jest 60 takich osób, w Koszalinie 28. 

– Zdecydowanie przeważają kobiety – mówi Karol Jagielski, regionalny rzecznik prasowy ZUS. – Jest ich 75: w Szczecinie 50, w Koszalinie 25. Najstarszy 100-latek z tych świadczeniobiorców to kobieta, która ma 108 lat i mieszka w Szczecinie. W kraju również najstarsza jest pani i ma 112 lat. W naszym województwie średni wiek kobiet pobierających świadczenie honorowe to 102 lata, natomiast u mężczyzn jest on o pół roku wyższy.

Jak tłumaczy Jagielski, wysokość świadczenia honorowego równa jest kwocie bazowej używanej do obliczania emerytur i rent. Kwota ta ustalana jest corocznie od 1 marca. Jest to 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonego składki na ubezpieczenie społeczne w poprzednim roku kalendarzowym. Od marca 2019 r. wynosi ono 4 003,88 złotych brutto (wcześniej 3 731 zł).

Osobom, które pobierają emeryturę lub rentę z ZUS, świadczenie honorowe przyznawane jest z urzędu, przez prezesa ZUS, z chwilą ukończenia stu lat. Nie muszą składać w tej sprawie żadnego wniosku.

– Wniosek o przyznanie świadczenia honorowego jest konieczny, gdy ktoś skończył sto lat i dotychczas nie pobierał żadnego świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – dodaje Karol Jagielski. – Taki dokument można złożyć w każdej placówce.

Najwięcej świadczeń honorowych z tytułu ukończenia 100 lat wypłacały Oddziały ZUS w Gdańsku (108) i w Warszawie I (106), najmniej natomiast Oddziały ZUS w Legnicy (15) i Pile (16).

Ponad 4000 zł dla stulatków

W województwie zachodniopomorskim ZUS co miesiąc wypłaca specjalne świadczenie 88 osobom, które ukończyły 100 lat. W Szczecinie pobiera je 60 osób, a w Koszalinie 28 osób. W całym kraju 1,9 tysiąca.

Wśród 88 osób, które w Zachodniopomorskiem pobierają tzw. świadczenie honorowe z ZUS, zdecydowanie przeważają kobiety – jest ich 75 (w Szczecinie 50, w Koszalinie 25). Najstarszy 100-latek z tych świadczeniobiorców to kobieta, która ma 108 lat i mieszka w Szczecinie. W kraju również najstarsza jest pani i ma 112 lat (w województwie śląskim).

W naszym województwie średni wiek kobiet pobierających świadczenie honorowe to 102 lata, natomiast u mężczyzn jest on o pół roku wyższy.

Wysokość świadczenia honorowego równa jest kwocie bazowej używanej do obliczania emerytur i rent. Kwota ta ustalana jest corocznie od 1 marca. Jest to 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonego składki na ubezpieczenie społeczne w poprzednim roku kalendarzowym. Od marca 2019 r. wynosi ono 4 003,88 złotych.

Osobom, które pobierają emeryturę lub rentę z ZUS, świadczenie honorowe przyznawane jest z urzędu, przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z chwilą ukończenia stu lat. Nie muszą składać w tej sprawie żadnego wniosku.

Wniosek o przyznanie świadczenia honorowego jest konieczny, gdy ktoś skończył sto lat i dotychczas nie pobierał żadnego świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Taki dokument można złożyć w każdej placówce.

Karol Jagielski
regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa zachodniopomorskiego