Informacja z ZUS

Opłaca się skończyć 100 lat w marcu

2019.03.12 13:40

W naszym regionie mamy aż 49 osób, które skończyły 100 lat. Zakład 

Ubezpieczeń

Społecznych wypłaca tym seniorom świadczenie honorowe.

W Podlaskiem mamy 49 mieszkańców, którzy mogą poszczycić się sędziwym wiekiem – 100 lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznym wypłaca im więc w związku z tym dodatkowe świadczenie. Jego wysokość jest zależna od momentu, w którym nestor miał swoje urodziny. Osoby, które 100 świeczek na torcie zdmuchiwały (lub jeszcze zdmuchną), w marcu dostaną dodatek bądź samodzielne świadczenie w wysokości 4 003,88 zł.

– Różnica w kwotach wypłat honorowych przekazywanych przez Oddział ZUS w Białymstoku jest dość duża. A to dlatego, że najstarszy mężczyzna w naszym województwie aktualnie ma 107 lat, a dwie kobiety, które dołączyły do tego zacnego grona, obchodzą urodziny właśnie w marcu. Wszystko zależy od tzw. kwoty bazowej, która obowiązywała w dniu setnych urodzin. Jest ona ustalana corocznie i zmienia się 1 marca każdego roku kalendarzowego – wyjaśnia Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Od marca 2019 r. do końca lutego 2020 r. świadczenie honorowe przyznaje się w wysokości 4 003,88 zł brutto. Co ciekawe, najstarszy mężczyzna w województwie podlaskim dostał dopłatę sięgającą 2822,60 zł, bowiem urodziny obchodził w październiku 2007 r. 

Ważne jest też to, że emeryci i renciści nie muszą składać żadnych wniosków, by dostać dodatkowe świadczenie. 

– Wystarczy, że ukończą określony wiek, a dodatek zostanie im przyznany automatycznie. Wypłata jest niezależna od emerytury oraz dodatków przysługujących z innych tytułów – wyjaśnia Krupicka.

Dodatkowe pieniądze może przekazywać zarówno Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jak i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Jeśli senior, który ukończył 100 lat, nigdy nie pracował (ani jednego dnia) i nie dostawał ani emerytury, ani renty, to musi złożyć wniosek z dokumentem potwierdzającym datę urodzenia.

– Z danych ZUS w Białymstoku wynika, że do końca roku przybędzie nam 24 nowych seniorów, którzy otrzymają świadczenie honorowe. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje taki dodatek od 1972 roku. Jeśli jubilat wyrazi zgodę, z okazji tak zacnej obchodów osobiście wręczony zostanie mu list gratulacyjny oraz kwiaty – informuje Krupicka.

Justyna Fiedoruk 
justyna.f@bialystokonline.pl