Tekla Juniewicz z Gliwic Najstarszą Polką

„Najstarsi Polacy” ogłasza, że po śmierci pani Jadwigi Szubartowicz z Lublina, tytuł Najstarszej Polki przypada pani Tekli Juniewicz z Gliwic.

Tekla Juniewicz urodziła się 10 czerwca 1906 w Krupsku (obecnie Ukraina). Jej ojciec pracował u hrabiego Lanckorońskiego. Wychowała się u sióstr Szarytek w Przeworsku. Wyszła za mąż za Jana Juniewicz w 1927 roku i przeprowadziła się do Borysławia, gdzie jej mąż podjął pracę w kopalni wosku ziemnego. Państwo Juniewicz dochowali się dwóch córek: Janiny i Urszuli. W listopadzie 1945 r., podczas repatriacji, wraz z mężem i córkami opuściła Kresy. Juniewiczowie planowali przenieść się do Wałbrzycha, jednak za namową znajomych z którymi podróżowali wysiedli, gdy pociąg zatrzymał się w Gliwicach. 10 czerwca 2017 roku, pani Tekla Juniewicz obchodziła 111. urodziny.

http://www.najstarsipolacy.pl/aktualnosci/tekla-juniewicz-111-urodziny/