Krakowscy stulatkowie

Najstarsi mieszkańcy Krakowa to w przeważającej większości kobiety. Jest ich bowiem 82, zaś mężczyzn 16. Najstarsza krakowianka ma 109 lat, zaś krakowianin 106 lat. Długowieczni krakowianie mogą liczyć na dodatkową emeryturę i wsparcie Miejskiego Ośrodka Pomocy w Krakowie. 

Takie wsparcie polega na zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiece higienicznej, zaleconej przez lekarza pielęgnacji oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. MOPS kładzie nacisk na to, by w sytuacjach, w których jest to możliwe taka opieka miała także charakter towarzyszenia i aktywizowania starszej osoby . Polega to na tym, że  podopieczny z opiekunem przygotowują posiłek, wychodzą wspólnie na zakupy, na spacer, wspólnie spędzają czas.

– To bardzo ważne, aby osoba starsza jak najdłużej była aktywna na tyle, na ile pozwala jej stan zdrowia. Wprowadzanie takiej formuły usług opiekuńczych motywuje osoby starsze do codziennej aktywności – mówi Agnieszka Pers, rzecznik krakowskiego MOPS.

Artykuł (News.Kraków.pl)