Stanisława Pietrzyk (1910-2016)

Zmarła najstarsza mieszkanka Żywca. Stanisława Pietrzyk przeżyła 106 lat. W 2014 roku została wpisana do Złotej Księgi Miasta Żywca.

Stanisława Pietrzyk urodziła się 10 maja 1910 roku w Żywcu. Ukończyła Seminarium Nauczycielskie. Początkowo pracowała jako nauczycielka. W czasie wojny wyjechała do Dębicy, gdzie jej ojciec, który był lekarzem, dostał przydział. Pomagała mu przy opiece nad chorymi. Po wojnie zatrzymała się w Oświęcimiu, gdzie wraz z ojcem zajmowała się leczeniem więźniów oświęcimskich. Później ukończyła Szkołę Pielęgniarską i pracowała jako pielęgniarka w przychodni w Oświęcimiu. Była zapraszana do szkół pielęgniarskich i nie tylko, gdzie prowadziła wykłady i pogadanki. W ten sposób połączyła swoje największe pasje: nauczycielstwo i pielęgniarstwo. Po przejściu na emeryturę powróciła do rodzinnego domu w Żywcu. W roku 2014 Stanisława Pietrzyk została wpisana do Złotej Księgi Miasta Żywca.