Stefania Zacharska 1906-2016

W niedzielę, 11 września zmarła najstarsza tarnogórzanka Stefania Zacharska. 25 listopada skończyłaby 110 lat. Stefania Zacharska urodziła się w 1906 r. w Stanisławowie na terenach dzisiejszej Ukrainy jako trzecie dziecko Edwarda i Stanisławy. Jej ojciec był urzędnikiem kolejowym, następnie dyrektorem banku, matka, pochodząca z drobnej szlachty, nie pracowała. Pani Zacharska po I wojnie światowej ukończyła prestiżowe Seminarium Nauczycieli Rzemiosł w Rybniku, gdzie zrobiła maturę i zdała egzaminy zawodowe. Następnie odbyła dwuletnie praktyki we Lwowie, po czym rozpoczęła pracę w Wilnie. W czasie II wojny światowej cudem uniknęła zsyłki na Sybir i wywózki na roboty do Niemiec. Do Tarnowskich Gór przybyła w 1945 r., gdyż przed wojną mieszkała tu jej siostra Zofia. Rozpoczęła pracę w powstającej szkole odzieżowej, gdzie pracowała aż do 1972 r.

W 2016 roku, Stefania Zacharska była trzecią najstarszą Polką i drugą najstarszą mieszkanką Województwa Śląskiego.