Wdzięczna pacjentka

Artykuł (Gliwice online)

Powiat Gliwice: Wdzięczna pacjentka

Tekla Juniewicz z Gliwic ma 113 lat. Jest najstarszą Polką i trzecią pod względem długości życia mieszkanką Europy. To także wdzięczna pacjentka Szpitala w Pyskowicach.

22 stycznia na ręce prezesa Zarządu Szpitala w Pyskowicach, doktora Leszka Kubiaka wpłynęły podziękowania od Adama Stachowskiego z rodziną – wnuczka pani Tekli. Oto ich treść: „Serdeczne podziękowania za troskliwą i profesjonalną opiekę lekarską w czasie choroby i uratowanie życia mojej 113-letniej Babci Tekli Juniewicz. Dziękuję za zaangażowanie, życzliwość i zorganizowanie leczenia szpitalnego na profesjonalnym poziomie. Życzę Panu Doktorowi wszelkiej pomyślności w dalszej misji zawodowej oraz w życiu osobistym.”

– Takie podziękowania niezwykle cieszą – mówi dr Leszek Kubiak. – Pani Tekla to bardzo miła, wspaniała pacjentka, której pobyt w szpitalu ciepło wspomina cały personel. Identyczne podziękowania wpłynęły od jej wnuka z rodziną również na nasz Oddział Chirurgiczny.

Tekla Juniewicz urodziła się 10 czerwca 1906 r. w Krupsku, w ówczesnych Austro-Węgrzech (obecna Ukraina). Jej ojciec pracował u hrabiego Lanckorońskiego, a matka zajmowała się domem, zmarła w okresie I wojny św. Tekla wychowała się w szkole sióstr szarytek w Przeworsku. W 1927 r. poślubiła Jana Juniewicza, po czym przeprowadziła się z nim do Borysławia. W 1928 przyszła na świat córka Janina, a rok później Urszula. W listopadzie 1945 r., podczas repatriacji, wraz z mężem i córkami opuściła terytorium Związku Radzieckiego i przyjechała do Gliwic, gdzie mieszka do dziś pod czułą opieką rodziny.

Pani Tekli życzymy dużo zdrowia!

Starostwo Powiatowe w Gliwicach, http://www.starostwo.gliwice.pl/http://www.starostwo.gliwice.pl/aktualnosci-pl/wdzieczna-pacjentka.html