Kpt Andrzej Rak (1914-2020)

Andrzej Rak 1914-2020

Z przykrością przyjęliśmy informację o śmierci uczestnika wojny obronnej 1939 roku oraz jednego z najstarszych mężczyzn w kraju, kapitana Andrzeja Raka.

Cześć jego pamięci.