Stulatkowie na Warmii i Mazurach

Artykuł (Elbląg.net)

Artykuł (Giżycko.pl)

Wiemy ile jest stulatków w Elblągu. Najstarsza elblążanka ma 105 lat

„Honorowe świadczenie” przyznawane jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dla osób, które ukończyły sto lat. Obecnie wysokość świadczenia to 3731 złotych i 13 groszy.  W 2017r. było to 3536,87 zł, a dwa lata temu –  3408,62 zł. Wszystko zależy od tzw. kwoty bazowej, która obowiązywała w dniu setnych urodzin. Stanowi ona 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedni pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne. Wysokość świadczenia honorowego z każdym rokiem jest wyższa.

W całej Polsce otrzymuje je około 2000 osób, w województwie warmińsko-mazurskim 60 a na terenie Elbląga 19.

Najstarszą osobą z naszego regionu jest kobieta mieszkająca w Elblągu – ma 105 lat, natomiast najstarszy mężczyzna mieszka w również w Elblągu i ma 101 lata. W gronie wszystkich stulatków dominują kobiety.

Każda osoba, która ukończyła sto lat może liczyć na przyznanie świadczenia honorowego w kwocie   3 731,13 zł. Świadczenie wypłacane jest co miesiąc do końca życie. Na raz przyznane świadczenie nie trzeba składać ponownych wniosków. Jest ono wypłacane automatycznie w „nagrodę „ za naszą długowieczność. Osoby, które pobierają renty lub emerytury mają wypłacane dodatkowe środki bez składania wniosków. Inaczej sytuacja wygląda u osób, które nigdy nie pracowały. Te osoby powinny same złożyć wniosek o świadczenie honorowe z dniem ukończenia 100 lat, ponieważ nie ma ich danych w systemie ZUS. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający datę urodzenia (np. akt urodzenia).

Są to dodatkowe środki pieniężne wypłacana jednocześnie z przyznanym dużo wcześniej świadczeniem emerytalno-rentowym i na pewno bardzo zasilą domowe budżety naszych seniorów. 
Wszystkim naszym czcigodnym stulatkom życzymy wielu lat w zdrowiu.

Anna Ilukiewicz, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa warmińsko-mazurskiego.

**********************************************

ZUS wypłaca świadczenia honorowe za ukończenie 100 lat

5 lipca 2018

0

„Honorowe świadczenie” przyznawane jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dla osób, które ukończyły sto lat. Obecnie wysokość świadczenia to 3731 złotych i 13 groszy. W 2017r. było to 3536,87 zł, a dwa lata temu – 3408,62 zł. Wszystko zależy od tzw. kwoty bazowej, która obowiązywała w dniu setnych urodzin. Stanowi ona 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedni pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne. Wysokość świadczenia honorowego z każdym rokiem jest wyższa.

W całej Polsce otrzymuje je około 2000 osób, w województwie warmińsko-mazurskim 60 a na terenie Olsztyna 41. Najstarszą osobą z naszego regionu jest kobieta mieszkająca w Lidzbarku Warmińskim- ma 109 lat. Natomiast najstarsi mężczyźni mieszkają w Olsztynie i Węgorzewie i mają 104 lata. W gronie wszystkich stulatków dominują kobiety.

Każda osoba, która ukończyła sto lat może liczyć na przyznanie świadczenia honorowego w kwocie  3 731,13 zł. Świadczenie wypłacane jest co miesiąc do końca życie. Na raz przyznane świadczenie nie trzeba składać ponownych wniosków. Jest ono wypłacane automatycznie w „nagrodę „ za naszą długowieczność. Osoby, które pobierają renty lub emerytury mają wypłacane dodatkowe środki bez składania wniosków. Inaczej sytuacja wygląda u osób, które nigdy nie pracowały. Te osoby powinny same złożyć wniosek o świadczenie honorowe z dniem ukończenia 100 lat, ponieważ nie ma ich danych w systemie ZUS. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający datę urodzenia (np. akt urodzenia).

Są to dodatkowe środki pieniężne wypłacana jednocześnie z przyznanym dużo wcześniej świadczeniem emerytalno-rentowym i na pewno bardzo zasilą domowe budżety naszych seniorów.

Wszystkim naszym czcigodnym stulatkom życzymy wielu lat w zdrowiu.

Anna Ilukiewicz

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS 

Województwa warmińsko-mazurskiego