Stulatkowie na nowosądecczyźnie wg ZUS

Mamy coraz więcej stulatków.

Obecnie nowosądecki ZUS wypłaca świadczenie z tytułu ukończenia stu lat życia dla 39 osób.

Najstarsza stulatka z regionu liczy sobie 108 lat, najstarszy stulatek 105 lat. 

– Wśród stulatków dominują Panie, jest ich 33, Panów, którzy przekroczyli 100 lat mieszka 
w nowosądeckim sześciu. W całym województwie małopolskim placówki ZUS łącznie wypłacają świadczenia dla 195 osób. Każdej osobie, która obchodzi swoje setne urodziny ZUS przyznaje świadczenie honorowe w wysokości 3 731,13. Przyznaną kwotę ZUS wypłaca stulatkom co miesiąc z „urzędu” – mówi Bożena Bielawska, p.o. regionalnego rzecznika ZUS w Małopolsce. 

Stulatkowie, którzy nie pobierają emerytury bądź renty z żadnej instytucji również otrzymują świadczenie honorowe. Muszą w tym celu złożyć wniosek w ZUS i przedstawić dokument potwierdzający datę urodzenia. – To dobra wiadomość zwłaszcza dla kobiet, które niekiedy przez całe swoje życie zajmowały się domem, dziećmi i nigdy nie pracowały, więc nie mogły otrzymać emerytury – dodaje rzecznik.

Obecnie w Polsce placówki ZUS wypłacają świadczenie honorowe dla 1 953 stulatków. Najwięcej takich osób mieszka w Warszawie, Krakowie i Gdańsku. A warto dodać, że liczba stulatków z każdym rokiem rośnie.

Artykuł