Izabella Zielińska (1910-2017)

izabella-zielinska-497x280

Dotarła do nas bardzo smutna wiadomość, że w poniedziałek 20 listopada odeszła najstarsza Kościanianka Izabella Zielińska.

Izabella Zielińska 10 grudnia skończyła by 107 lat.  Była znaną pianistką i pedagogiem.

Wychowywała się w Klimkówce w gronie czworga rodzeństwa: dwóch sióstr, Marii i Zofii, oraz brata Józefa. Jej ojciec kultywował tradycje muzyczne. Będąc z zamiłowania wiolonczelistą, utworzył trio muzyczne z dwoma braćmi: starszym Adamem (skrzypce) i młodszym Kazimierzem (fortepian). Po jego wczesnej śmierci nad edukacją muzyczną Izabelli czuwała matka, Aniela z Sękowskich Ostaszewska. W czasie nauki w liceum sióstr urszulanek we Lwowie zapewniła jej lekcje u pedagoga – pianistki Klaudii Rylskiej. Po maturze w 1929 Izabella uczęszczała do instytutu prowadzonego przez siostry urszulanki w Belgii: Institute des Religieuses Ursulines Wavre-Notre-Dame gdzie w 1931 zdała egzamin końcowy ze złotym medalem i dyplomem za grę na fortepianie. Egzaminy zdawała przed komisją Królewskiego Konserwatorium z Antwerpii i Brukseli.

Po powrocie z Belgii uczyła się pod okiem cenionego pedagoga na Śląsku, Bronisława Poźniaka (1887-1953). W 1935 zdała egzamin państwowy. W 1938 podjęła studia muzykologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim, które musiała przerwać z powodu wybuchu wojny.

Przed II wojną światową występowała z recitalami w radiu wrocławskim, warszawskim oraz krakowskim. Koncertowała m.in. na estradach Warszawy, Wrocławia, Krakowa i Poznania. Ze względu na trudności z wymawianiem nazwiska „Ostaszewska” za granicą, zaczęła używać jako pseudonimu artystycznego nazwy herbu rodowego, upraszczając brzmienie swego imienia i nazwiska na Iza Ostoia.

W 1942 wyszła za mąż za Bogdana Zielińskiego (1899-1988), z którym doczekała się pięciorga dzieci. Pod koniec okupacji małżonkowie osiedli na stałe w Kościanie. W tym okresie, pomimo zakazu władz hitlerowskich, nauczała potajemnie gry na fortepianie.

Po wojnie w wyniku nostryfikacji uprawnień pedagogicznych otrzymała prawo do nauczania w szkołach muzycznych podstawowych, średnich, a także wyższych.

Po wojnie znowu koncertowała, także jako solistka z towarzyszeniem orkiestr symfonicznych. Grała również na lokalnych uroczystościach organizowanych w Kościanie czy Grodzisku.

W roku 1950 wraz z Kazimierą Rojewską została współzałożycielką Wielkopolskiego Studium Muzycznego w Poznaniu, zrzeszającego nauczycieli muzyki uczących w wielu miastach Wielkopolski. Brała wtedy czynny udział w pracach nad tworzeniem programu nauczania oraz w komisji egzaminującej. Prowadziła też wykłady dokształcające dla nauczycieli dotyczące metodyki nauczania gry na fortepianie, a przede wszystkim prowadziła czynną naukę gry na fortepianie dla uczniów z Kościana i okolicy.

W ciągu wielu lat pracy pedagogicznej wykształciła ponad 200 uczniów. Część z nich ukończyła średnie i wyższe szkoły muzyczne.

W roku 1983 przeszła na emeryturę, ale nadal żyje muzyką. Wraz z mężem Bogdanem przetłumaczyła z niemieckiego i opublikowała podręcznik prof. Bronisława Poźniaka „ABC pianisty”, który rozpropagowała wśród nauczycieli i uczniów. Wciąż pomaga młodym muzykom i cieszy się ich osiągnięciami.

W roku 2000 obchodziła swoje 90. urodziny. Na uroczysty koncert zorganizowany z tej okazji przybyło wielu jej uczniów i przyjaciół, a na zakończenie koncertu Jubilatka w ramach podziękowań osobiście zagrała mazurek i etiudę Fryderyka Chopina.

Za swoją pracę w Wielkopolskim Studium Muzycznym otrzymała liczne dyplomy i nagrody. Zaś za swą działalność artystyczną i pedagogiczną została uhonorowana w roku 1955 srebrną Odznaką Odbudowy Warszawy, a w roku 1967 – odznaką Zasłużony Działacz Kultury. W roku 1991 została laureatką Nagrody Twórczej Miasta Kościana. W roku 2001 – w 90. rocznicę urodzin – Zarząd Miasta Kościana przyznał jej Medal 600-lecia Odnowienia Praw Miejskich.

W grudniu 2010 podczas uroczystego koncertu z okazji 100. urodzin Izabella Zielińska otrzymała „w uznaniu zasług w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej i pedagogicznej” Medal Gloria Artis.

15 kwietnia 2011 Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek wręczył Izabelli Zielińskiej Złoty Krzyż Zasługi, przyznany przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Źródło informacje i zdjęcie: https://izabellazielinska.wordpress.com/

Artykuł